تنیس

تنیس یک بازی شکست است که توسط دو یا چهار بازیکن بازی است. اگر یک بازیکن نقش بر علیه دیگری، بنابراین این واحد به نام است، این دو بازیکن در برابر یکدیگر بازی، این دو نام است، در جایی که بسته به ترکیب دو برابر مردان (دو مرد)، دو برابر زنان (دو زن) یا مخلوط دو برابر (مخلوط) ذکر شده است. این که قبلا به عنوان نخبه گرا در آلمان ورزش در نظر گرفته شده است امروز نقش برجسته به عنوان یک ورزش محبوب به دست آورد.

در Wolfhagen این رشته ورزشی توسط ارائه

 

TFC Wolfhagen

TFC Logo klein