مسابقه طناب کشی

تقلا از جنگ (و یا حتی یدک کش) یک ورزش تیمی باستانی است که در مرحله نهایی مسابقات دو تیم است. در هر یک نیمی از یک طناب بلند جلو و تیم در جهت مخالف. برنده تیمی است که تا یک نام تجاری مشخص می کشد طناب را به سمت خود است.
(منبع: wikipedia.de)

قدرت، استقامت، تکنیک و قدرت ذهنی را به یک سرگرمی ورزشی درست با عملکرد ورزشی، با مسابقات قهرمانی ملی و بین المللی قرار دارد. بنابراین در حال حاضر در گرگ هاگن در سال 2014 مسابقات قهرمانی آلمان نیز برگزار شده است.

این ورزش بسیار قوی است و در Wolfhagen از ارائه

 


Tauziehgruppe Philippinenburg u. -tahl