بدمینتن

بازی توپ بدمینتون یک بازی شکست با یک بدمینتون (گوی پردار مخصوص) و هر کدام با یک راکت بدمینتون به ازای هر نفر برگزار خواهد شد است. این بازیکنان سعی کنید توپ را به ضربه را از طریق یک شبکه که از طرف دیگر نمی تواند مبارزه قوانین بر این اساس او. می توان آن را توسط دو بازیکن، هر دو به عنوان یک فرد با چهار بازیکن به عنوان دو برابر و یا مخلوط بازی، و همچنین به عنوان. از آن خواهد شد در سالن برگزار شد، و مورد نیاز با توجه به سرعت و بزرگ در حال اجرا یک آمادگی جسمانی با شدت بالا. در سراسر جهان بدمینتون است بیش از 14 میلیون بازیکن در بیش از 160 کشور عمل رقابتی. (منبع: https://de.wikipedia.org/wiki/Badminton)

در Wolfhagen بدمینتون توسط "TFC ولفهاگن" ارائه شده است. جزئیات بیشتر (متاسفانه تنها در آلمان) شما می توانید پیدا