سواری

هنگامی که سوار سوار بر روی اسب نشسته نه منفعلانه، اما به طور فعال در جنبش از اسب با درگیر و آنها را با میل و رغبت دارد. اسب بیرون رفتن در مورد با تغییر وزن، فشار پا و کمر خود را، با به اصطلاح ایدز است. سوار، نه اسب، سرعت مصمم، جهت، سرعت حرکت مشترک.
(منبع: wikipedia.de)

تمایز است که در سوارکاری بین بسیاری از زیرگونه مانند درساژ، پرش با اسب، مسابقه اسب سواری، سواری، جهت گیری سواری، شکار، سواری غربی، ژیمناستیک و یا ورزش رانندگی ساخته شده است. در آلمان، به خصوص محبوب سواری تفریحی، که در آن تاکید شده است در یک رابطه هماهنگ بین اسب و سوار قرار داده است.
است که اسب صنعت مسابقه، که در آن شما می توانید شرط قرار، اما مطمئن مسابقات ورزشی محبوب، اکثریت از مسابقات وجود دارد.

در Wolfhagen سوارکاری به عنوان یک ورزش محبوب از ارائه

 

Ländlicher Reit- und Fahrverein 1949 Wolfhagen e.V.

Reit Fahrverein