پارکور

پارکور نشان دهنده یک حالت حمل و نقل، که هدف آن کارآمد ترین راه برای رسیدن به تنها با قابلیت های بدن هر فرد از نقطه A به نقطه B می باشد.

پارکور دونده تعیین راه خود را از طریق فضای شهری یا طبیعی - در راه های مختلف نسبت به معماری و فرهنگ مورد نیاز است. این است که به تلاش برای غلبه بر عنوان موثر به عنوان ممکن است با ترکیب حرکات مختلف در موانع مسیر جایگزین. جریان حرکت و کنترل در خط مقدم هستند. پارکور است که اغلب "هنر در حال حرکت موثر" نامیده می شود.
این را می توان در یک دوره مانع انجام و یا معمولا در تفسیر مجدد خلاقانه از فضای شهری انجام می شود.
(منبع: wikipedia.de)
پارکور هیچ ورزشی رقابتی است. شما می خواهم به کار نوجوانان شما می توانید تقریبا همه مکان ها و اشیاء به آن beutzen. در Wolfhagen این ورزش بسیار خواستار ارائه شده در

 

VfL Wolfhagen

vfl woh hintergrundfreies Logo Thomas