تنیس رومیزی

تنیس روی میز یک بازی توپ را به ورزش شما نیاز به یک میز تنیس روی میز با استفاده از تور، توپ پینگ پنگ و هر بازیکن یک راکت است.

هدف از این بازی است که برای کسب امتیاز با حریف به طرز ماهرانه ای بازگشت توپ به اشتباهات که پایان دادن به تجمع ایجاد می شود.
در رابطه با زمان بین دو تماس توپ باید تنیس روی میز به عنوان سریع ترین ورزش روی زمین است.
(منبع: wikipedia.de)

در گرگ هاگن، این ورزش سریع که در آن شما نیاز به یک سرعت بالا از پاسخ، ارائه شده توسط

TSV Wenigenhasungen                    SV 1945 Nothfelden

   TSV Wenigenhasungen                                  SV Nothfelden Logo